Temposoft je mlada kompanija koja se pozicionirala kao integracioni partner na regionalnom tržištu.

 

Temposoft tim pomaže klijentima da oblikuju svoju ICT strukturu preduzeća, da kreiraju poslovne modele, procese i platforme koje povećavaju vrednost u sveprisutnom digitalnom svetu. Prilagođavanje, integracija postojećih osnovnih sistema, nove politike bezbednosti, višekanalni aspekti i masovno analiziranje podataka su samo neke od mnogih strateških aspekata koje timski pokrivamo od momenta izgradnje nove ICT platforme za klijente. Prioriteti su nam suptilan dizajn i elegantna rešenja na osnovu razmevanja konkretnog poslovanja i uvida u potrebe korisnika.

CA TECHNOLOGIES

Od finansija do mode i od politike do zabave, svaki posao danas je usko povezan sa softverima.

CA Technologies poseduje tehnologiju, stručnost i iskustvo da proceni potrebe klijenta putem detaljnog sagledavanja izazova , što omogućava brže i efikasnije pronalaženje rešenja.

Naši proizvodi i rešenja pomogli su kompanijama širom sveta u vođenju preduzeća, povećanju produktivnosti, diferenciranju iskustava korisnika i otvaranju novih mogućnosti razvoja.

CA Technologies je pomogla hiljadama kompanija da upravljaju svojim IT izazovima kako bi napravili prave rezultate u najkraćem mogućem roku. Od IT strategije do implementacije i upravljanja, eliminišemo nastale blokade tako da možete prevazići održavanje i fokusirati se na inovacije.

Pronađite odmah ono što vam je potrebno iz širokog spektra naše ponude. Na raspolaganju su vam samouslužni resursi, tehnička dokumentacija i odgovori na pitanja od strane naših inženjera.

 

Takođe, možete izabrati personalizovanu podršku od iskusnog inženjera koji razume vaše jedinstvene IT i poslovne ciljeve.

INFORMACIONI SISTEMI

ERP (Enterprise resource planning predstavlja upravljački informacioni sistem koji integriše oblasti kao što su planiranje, nabavka, inventar, prodaja, marketing, finansije i ljudski resursi)

Temposoft kompanija svojim klijentima nudi efikasna i efektivna korisnički orijentisana ERP rešenja za upravljanje poslovnim procesima. Od projektovanja, dizajna, preko implementacije,  razvoja i održavanja pa sve do podrške u upravljanju na adekvatan način. U tu svrhu se koriste sistemi koji predstavljaju skup metoda, postupaka i resursa oblikovanih na način da doprinose ostvarenju poslovnih ciljeva konkretne kompanije.

ERP sistemi su dizajnirani tako da brzo i efikasno prate i beleže događaje i promene u sistemu. Da bi klijent mogao da planira svoje poslovanje, potrebno je da dobije pouzdane izveštaje na osnovu kojih će se temeljiti buduće odluke. BI ukršta sve informacije unutar sistema i nudi kompletnu paletu poslovnih izveštaja i analizu poslovanja. Naše rešenje donosi brzo i jednostavno izveštavanje koje daje mogućnost korisniku da donosi adekvatne i brze poslovne odluke, čime direktno povećava brzinu odlučivanja i produktivnost preduzeća. 

DMS (Document flow and management system)

Povećanjem obima posla i rastom firmi paralelno raste i dokumentacija. Praksa je pokazala da dokumentacija nije dovoljno dobro klasifikovana, organizovana i uskladištena na siguran način. Da bi omogućili našim korisnicima brži i efikasniji protok i skladištenje informacija, u stanju smo da ponudimo DMS sistem. Upotrebom ovog sistema postiže se brži protok dokumenta, veća sigurnost i ušteda resursa. DMS je neizostavan sistem u kompanijama koje planiraju svoj rast i uvećanje biznisa.

BIGDATA ANALIZA

Naš tim je posvećen pružanju ekskluzivnih usluga širom sveta – pružamo realan uvid u potrebe, vrednosti i emocije različitih ciljnih grupa. Koristeći matematički alat, sposoban da analizira i upoređuje velike količine podataka u približno realnom vremenu, mi pratimo milijarde razgovora, tema, trendova, ključnih influensera i pripremamo detaljne izveštaje. Mi ne koristimo Veštačku Inteligenciju; nisu nam potrebne Neuralne Mreže. Uspeli smo da stvorimo prvu Matematičku Inteligenciju svoje vrste.

M.I. je u stanju da prihvatiti bilo koji izvor podataka koji je relevantan za vašu poslovnu ili marketinšku kampanju – bez obzira na vrstu ili strukturu. Kombinujući ga sa tradicionalnim DAAP (data-as-a-product) alatima kao što je A.I. i/ili Neuralne mreže, M.I. nudi jedinstvenu prednost unakrsnog referenciranja u približno realnom vremenu i ima mogućnost da „oduči“ algoritam kad god je to potrebno.

Možemo da implementiramo bilo koju informaciju u algoritam iz bilo kog izvora i on će biti u stanju da pročita i uporedi podatke unutar jednog sistema.

DIGITALIZACIJA

U sklopu sveobuhvatne digitalizacije javnih organizacija, preduzeća i ustanova, rešenje “Elektronske sednica” podmiruje potrebe korisnika za jednostavnijim i efikasnijim radom dok istovremeno njegova implementacija doprinosi modernizaciji državne uprave.

„Elektronska sednica“ je logičko rešenje nastalo kao potreba skupština opština, gradova i republičkih organa za vođenjem sednica u digitalnom obliku. Ovaj sveobuhvatni hardversko-softverski sistem – proizvod našeg tima stručnjaka, predstavlja kompletno rešenje bazirano na domaćim resursima uz kompletnu podršku. Platforma zasnovana na konceptima otvorenog i modularnog dizajna se može prilagoditi u zavisnosti od iskazanih potreba. Obuhvata sve aspekte i funkcionalnosti standardnog vođenja sednica (sazivanje, vođenje, prijavljivanje, glasanje,…), poboljšano kroz potpunu automatizaciju i pojednostavljenje procesa u korak sa ciljevima savremene uprave.

Close Menu
Translate »