KATALOG  NEPOKRETNOSTI  NAMENJENIH IZDAVANJU U ZAKUP

World Center Beograd je  poslovni  park u Tošinom bunaru u samom srcu prestižne biznis lokacije Novi Beograd Opština Novi Beograd se prostire na površini od 4.096 hektara, na ulivu Save, najveće reke Balkanskog poluostrva, u Dunav, najveću evropsku reku, na nadmorskoj visini između 72 i 110 metara.

Novi Beograd je dominantno visokourbana opština sa preko 200 solitera, 600 velikih objekata , 19 osnovnih škola, šest srednjih, dve više škole, tri fakulteta i sa najvećim Univerzitetskim gradom na Balkanu.

 U Novom Beogradu posluje oko 5.000 preduzeća i 7.580 zanatskih i trgovačkih radnji.

Razvojne karakteristike Novog Beograda: veoma pogodan geografski položaj, visoko kvalitetna urbanistička lokacija, veliki ljudski resursi, visok procenat obrazovanog stanovništva, veliki potrošački potencijal, mala zastupljenost industrijske proizvodnje i mala zastupljenost poljoprivredne proizvodnje.

Prednosti Novog Beograda: okružen dvema rekama (Sava i Dunav, evro koridor E5), blizina aerodroma i međunarodnih autoputeva (evro koridor E10), razvijen železnički saobraćaj (evro koridor E7), blizina železničke i autobuske stanice, slobodno građevinsko zemljište i razvijen privatni sektor.

U Novom Beogradu se nalaze: Istorijski arhiv grada Beograda, Međunarodni kongresni centar “Sava”, Poslovni centar Ušće, Genexova poslovna zgrada, simbol Novog Beograda – Zapadna kapija, Atrijum…. Institut za Majku i dete, nekoliko Domova zdravlja, klinika Anlave i druge specijalizovane zdravstvene ustanove.

Uslovi zakupa  :

·         period zakupa –  najmanje 36 meseci 

·         cena zakupa za veće prostore ( preko 250 m2 )  –   EUR 12,60/m2 neto

·         -cena zakupa manjih prostora ( ispod 250 m2 )     –EUR 13,60/m2 neto 

·         parking mesta – na 80 m2 zakupljenog prostora 1 PM 

·         dodatna parking mesta – EUR 35 /mesecno

·         service charge – EUR 1,5 /m2  ( 24 h fizicko obezbedjenje, odrzavanje parkinga leti/zimi,  odrzavanje zajednickog stepenista i ulaza u objekat ) 

·         troškovi električne energije se plaćaju shodno utrošku izmerenom pomoću kontrolnih brojila koji mere potrošnju el. energ. u prostoru koji je predmet zakupa 

·         troškovi potrošnje vode i odvoženja smeća se plaćaju proporcionalno površini zakupljenog poslovnog prostora u odnosu na ukupnu površinu objekta, a prema obračunu i fakturama zakupodavca uz obavezne kopije računa  javno komunalnih preduzeća

·         komunalni troškovi ukupno –  cca EUR 1,5/m2

OBJEKTI  POSLOVNIH USLUGA , nalazi se na katastarskim  parcelama  2130/16, 2130/17, 2130/18 u  Ulici Tošin bunar , nedaleko od spajanja sa Zemunskom ulicom na Novom Beogradu.Lokacija pripada novobeogradskom Bloku 60 , sa severne strane graniči sa Bežanijskom kosom, a sa južne strane sa Blokom 65 u kom se nalazi novi stambeno poslovni kompleks West 65.Lokacija je smeštena na oko 8,5km od centra Beograda i na udaljenosti od 3,8km od Opštine Novi Beograd. Na udaljenosti od 1,5km je uključenje na autoput Beograd-Zagreb, a aerodrom “Nikola Tesla” udaljen je oko 14,5km.Predmetna lokacija je prevashodno u funkciji poslovanja. Obiluje poslovno-komercijalnim sadržajima različitog tipa.Pozicija blizine tri glavna bulevara (Bulevar Mihajla Pupina, Bulevar umetnosti I Bulevar Nikole Tesle) obezbedjuje da firma koja posluje u  poslovnom parku World centra ima odličnu lokaciju, infrastrukturu prve klase I dostupnost objektima od izuzetne važnosti u  okolini.Prednost ove  lokacije  pre svega se odnosi na dobru saobraćajnu povezanost sa svim sadržajima u okruženju, kao i sa svim važnijim pravcima. U neposrednoj blizini nalaze se i poslovni centri (Airport City), šoping centri čime se potvrđuje atraktivnost lokacije.

Poslovni kompleks je smesten u središtu zelenog pojasa.Objekti su novogradnje i odlikuje ih visok nivo kvaliteta gradnje. Funkcionalno i estetski objekti su konkurentni savremenim poslovnim objektima koji su izgrađeni u poslednjih nekoliko godina na teritoriji Novog Beograda. Imaju obezbeđen adekvatan i funkcionalan pristup, dok je parkiranje rešeno na parcelama uz objekte,što čini značajan parametar za datu namenu objekata. Infrastrukturna opremljenost bloka i same ulice odgovara zahtevima lokacije. Blok u kom se objekti  nalaze, kao i sami objekti odgovaraju poslovnoj  nameni.

POSLOVNI OBJEKAT , Tošin bunar  274 G

Objekat poslovnih usluga, spratnosti Pr+3, novogradnja, sa kompletnm stepenom izgrađenosti, fizičko stanje predmetnog objekta odlično. Prostor po etažama u svemu odgovara datoj nameni. Nivo tekućeg održavanja je visok, prostor je kompletno opremljen i funkcionalan. U objektu je osam ( po dva  na svakom  etažu )  poslovnih jedinica –kancelarijskih prostora. Površina  svake  jedinice je neto 160,00 m2. Prostori su povezani jedinstvenom komunikacionom vertikalom sa stepeništem i liftom. Svaka poslovna jedinica je  nezavisna , odnosno  ima svoj mokri čvor-muški i ženski i čajnu kuhinju. Postoji mogućnost izdavanja svake jedinice ponaosob ili po  etažama. Grejanje-hlađenje – VRV sistem. Optika u objektu – provajderi Akton i Telekom. Stolarija je od eloksiranog  aluminijum sa TI staklom. Spratna visina -3 m.

ULAZ U ZGRADU

TIPSKI SPRATOVI

POSLOVNI OBJEKAT , Tošin bunar 274 v

Objekat je novogradnja  spratnosti P+5+2Pe. Pristup preko interne saobraćajnice. Parkiranje je organizovano  na parceli uz objekat. Poslovnom prostoru u prizemlju, prvom i drugom spratu se pristupa preko stepeništa br. 1 u  kome se nalazi hidraulični lift, a preko stepeništa br. 2, koje sadrži električni lift pristupa poslovnim prostorima na trećem, četvrtom, petom spratu i povučenim etažama. Objekat je konstruktivno završen, sa postavljenom PVC  stolarijom ,završenim fasaderskim radovima, bez izvedenih unutrašnjih radova .

Unutrašnja organizacija prostora će biti urađena u skladu sa potrebama zakupca. Prostor je osmišljen da je adaptibilan i lako deljiv. Optika u objektu –provajder Telekom Grejanje, hlađenje- VRV sistem.

PREGLED POVRŠINA PO SPRATOVIMA :

sprat

m2

Pr

446,34

I

517,12

II

517,12

III

517,12

IV

517,12

V

517,12

POSLOVNI OBJEKAT , Tošin bunar 272 B i V

Objekat je izgrađen 2013. godine. Sastoji  se iz dve lamele povezane centralnim stepeništem i liftom .Lamela 1 spratnosti P+1, lamela 2 spratnosti  P+3. Ugrađena PVC stolarija, grejanje-hlađenje VRV sistem. Optika u objektu-provajder Telekom. Objekat je opremljen instalacijama u skladu sa standardima za poslovni prostor klase A (kvalitetna granitna keramika, modularni plafoni, telekominikacijske instalacije ) Parkiranje je organizovano na parceli uz objekat.

Close Menu
Translate »